Cauza T-456/20: Acțiune introdusă la 16 iulie 2020 – LA/Comisia