Lieta T-456/20: Prasība, kas celta 2020. gada 16. jūlijā – LA/Komisija