Sag T-456/20: Sag anlagt den 16. juli 2020 — LA mod Kommissionen