Zaak C-583/11 P: Hogere voorziening ingesteld op 23 november 2011 door Inuit Tapiriit Kanatami e.a. tegen de beschikking van het Gerecht (Zevende kamer — uitgebreid) van 6 september 2011 in zaak T-18/10, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Europees Parlement, Raad van de Europese Unie, Koninkrijk der Nederlanden, Europese Commissie