Advies van het Comité van de Regio's over:de Mededeling van de Commissie aan de Raad, het Europees Parlement, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's over een voorstel voor een programma ter ondersteuning van de Europese audiovisuele sector (Media Plus — 2001-2005),het Voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad betreffende de tenuitvoerlegging van een opleidingsprogramma voor de vakmensen van de Europese audiovisuele-programma-industrie (Media — Opleiding) (2001-2005), enhet Voorstel voor een besluit van de Raad betreffende de tenuitvoerlegging van een programma ter bevordering van de ontwikkeling, de distributie en de bevordering van Europese audiovisuele werken (Media Plus — Ontwikkeling, distributie en bevordering) (2001-2005)