Besluit (EU) 2020/2078 van de Raad van 10 december 2020 betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het Gemengd Comité douanesamenwerking EU-Canada in verband met de vaststelling van het besluit betreffende de wederzijdse erkenning van het Partners in Protection-programma van Canada en het programma van geautoriseerde marktdeelnemers van de Europese Unie