T-851/14. sz. ügy: A Törvényszék 2018. december 13-i ítélete – Slovak Telekom kontra Bizottság („Verseny – Erőfölénnyel való visszaélés – A széles sávú távközlési szolgáltatások szlovák piaca – E piacon harmadik vállalkozások hozzáférése az inkumbens szolgáltató »helyi hurokjához« – Az EUMSZ 102. cikkbe és az EGT-Megállapodás 54. cikkébe ütköző jogsértést megállapító határozat – Egységes és folyamatos jogsértés – A »visszaélés« fogalma – A hozzáférés megtagadása – Árprés – Az árprés kiszámítása – A megegyező hatékonyságú versenytárs kritériuma – Védelemhez való jog – A leányvállalat által elkövetett jogsértés anyavállalatnak való betudása – Az anyavállalat által a leányvállalat üzletpolitikájára gyakorolt meghatározó befolyás – Tényleges gyakorlás – Bizonyítási teher – A bírság összegének kiszámítása – 2006. évi bírságkiszabási iránymutatás”)