Advies van het Adviescomité voor mededingingsregelingen en machtsposities uitgebracht op zijn bijeenkomst van 27 april 2016 betreffende een ontwerpbesluit in zaak M.7612 Hutchison 3G UK/Telefónica UK — Rapporteur: Zweden