Предложение за РЕШЕНИЕ НА СЪВЕТА относно позицията, която трябва да се заеме от името на Европейския съюз в Европейския комитет за изготвяне на стандарти в областта на корабоплаването по вътрешни водни пътища и в Централната комисия за корабоплаване по река Рейн относно приемането на стандарти относно професионалните квалификации за корабоплаване по вътрешни водни пътища