Писмен въпрос E-6191/08 зададен от David Hammerstein (Verts/ALE) на Комисията. Разрушаване на нос Калиакра (България) заради проекти без ОВОС