Zaak C-10/12 P: Arrest van het Hof (Tweede kamer) van 19 december 2013 — Transnational Company „Kazchrome” AO, ENRC Marketing AG/Raad van de Europese Unie, Europese Commissie, Euroalliages (Hogere voorziening — Dumping — Verordening (EG) nr. 172/2008 — Invoer van ferrosilicium uit China, Egypte, Kazachstan, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Rusland — Gedeeltelijk tussentijds nieuw onderzoek — Verordening (EG) nr. 384/96 — Artikel 3, lid 7 — Gekende factoren — Schade voor bedrijfstak van Unie — Causaal verband)