Beschikking van het Gerecht (Zevende kamer) van 24 juni 2015.#Wm. Wrigley Jr. Company tegen Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) (BHIM).#Gemeenschapsmerk – Aanvraag voor gemeenschapsbeeldmerk Extra – Absolute weigeringsgrond – Geen onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 – Kennelijk rechtens ongegrond beroep.#Zaak T-553/14. Beschikking van het Gerecht (Zevende kamer) van 24 juni 2015