Vec T-159/19: Rozsudok Všeobecného súdu z 27. februára 2020 – Bog-Fran/EUIPO – Fabryki Mebli „Forte“ (Meubles) („Dizajn Spoločenstva – Konanie o výmaze – Zapísaný dizajn Spoločenstva predstavujúci nábytok – Dôvod výmazu – Nedostatok osobitého charakteru – Zverejnenie skoršieho dizajnu – Dôkaz o sprístupnení – Článok 7 a článok 25 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) č. 6/2002“)