Zaken T-339/15 tot en met T-343/15: Arrest van het Gerecht van 16 april 2018 — Polski Koncern Naftowy Orlen/EUIPO (Vorm van een tankstation) [„Uniemerk — Aanvraag voor driedimensionale Uniemerken — Vorm van een tankstation — Absolute weigeringsgrond — Onderscheidend vermogen — Artikel 65, lid 4, van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 72, lid 4, van verordening (EU) 2017/1001] — Beslissingen waarbij de vorderingen van de verzoekende partij volledig worden toegewezen — Beslissing tot terugverwijzing van de kamer van beroep — Dwingend karakter van de motivering van een verwijzingsbeslissing — Ontvankelijkheid — Motiveringsplicht”]