Zaak C-573/07: Verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door het Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italië) op 28 december 2007 — Sea s.r.l./Comune di Ponte Nossa