Lieta C-573/07: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Izteikts ar Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Itālija) 2007. gada 28. decembra rīkojumu — Sea s.r.l. / Comune di Ponte Nossa