Natječaj za radno mjesto PE/237/S – Direktor/direktorica (funkcijska skupina AD, platni razred 14) – — Glavna uprava za infrastrukturu i logistiku – Uprava za integrirano upravljanje zgradama