Staat van ontvangsten en uitgaven van het Uitvoerend Agentschap voor kleine en middelgrote ondernemingen voor het begrotingsjaar 2020 — Gewijzigde begroting nr. 2 2020/C 407/16