Europeiska unionens officiella tidning, L 335, 18 december 2010