Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, L 335, 2010