Id-Direttiva 96/79/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tas-16 ta’ Diċembru 1996 dwar il-protezzjoni ta’ l-okkupanti tal-vetturi bil-mutur fil-każ ta’ ħabta fuq quddiem u temmenda d-Direttiva 70/156/KEE