Věc C-499/19 P: Kasační opravný prostředek podaný dne 28. června 2019 Victorem Lupu proti rozsudku Tribunálu (třetího senátu) vydanému dne 30. dubna 2019 ve věci T-558/18, Lupu v. EUIPO - Et Djili Soy Dzhihangir Ibryam (Djili DS)