Uitvoeringsbesluit (EU) 2016/1910 van de Commissie van 28 oktober 2016 betreffende de gelijkwaardigheid van de verslagleggingsvereisten van bepaalde derde landen over betalingen aan overheden met de vereisten van hoofdstuk 10 van Richtlijn 2013/34/EU van het Europees Parlement en de Raad (Voor de EER relevante tekst)$