Oproep tot het indienen van voorstellen — EACEA 27/2016 — EU-vrijwilligersinitiatief voor humanitaire hulp: Technische bijstand aan uitzendende organisaties — Capaciteitsopbouw voor humanitaire hulp bij ontvangende organisaties