Zaak C-511/19: Arrest van het Hof (Derde kamer) van 15 april 2021 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Areios Pagos — Griekenland) — AB / Olympiako Athlitiko Kentro Athinon — Spyros Louis (Prejudiciële verwijzing – Sociaal beleid – Richtlijn 2000/78/EG – Beginsel van gelijke behandeling in arbeid en beroep – Verbod van discriminatie op grond van leeftijd – Werknemers die tot de beëindiging van hun arbeidsovereenkomst in een arbeidsreserve worden geplaatst – Salarisverlaging en vermindering of verlies van de ontslagvergoeding – Regeling die van toepassing is op werknemers in de publieke sector die spoedig een volledig pensioen zullen genieten – Vermindering van de loonkosten van de publieke sector – Artikel 6, lid 1 – Legitieme doelstelling van sociaal beleid – Economische crisissituatie)