Vraag nr. 61 van de heer LANE (H-317/89) aan de Commissie: Bodembemonstering en graangewassen