Εκτελεστική απόφαση (ΚΕΠΠΑ) 2018/167 του Συμβουλίου, της 2ας Φεβρουαρίου 2018, για την εφαρμογή της απόφασης (ΚΕΠΠΑ) 2015/1333 σχετικά με περιοριστικά μέτρα λόγω της κατάστασης στη Λιβύη