Werkdocument van de Diensten van de Commissie - - - Samenvatting van de effectbeoordeling - Begeleidend document bij het Witboek Sport {COM(2007) 391 def.} {SEC(2007) 932} {SEC(2007) 934} {SEC(2007) 935}