Zaak C-514/14 P: Arrest van het Hof (Negende kamer) van 28 januari 2016 — Éditions Odile Jacob SAS/Europese Commissie, Lagardère SCA, Wendel (Hogere voorziening — Concentratie van ondernemingen op de markt voor de uitgifte van boeken — Besluit vastgesteld na de nietigverklaring van een beslissing tot aanvaarding van de verwerver van bepaalde activa wegens niet-onafhankelijkheid van een gevolmachtigde — Artikel 266 VWEU — Uitvoering van een nietigverklaringsarrest — Voorwerp van het geding — Wettelijke grondslag van het bestreden besluit — Terugwerkende kracht van het besluit — Onafhankelijkheid van de verwerver van de verkochte activa ten aanzien van de verkoper)