Zaak C-582/19 P: Hogere voorziening ingesteld op 30 juli 2019 door Holzer y Cia, SA de CV tegen het arrest van het Gerecht (Vijfde kamer) van 23 mei 2019 in de gevoegde zaken T-3/18 en T-4/18, Holzer y Cia/EUIPO - Annco