VERSLAG BETREFFENDE DE ORIËNTERENDE BESPREKINGEN MET ARGENTINIË