Verordening (EEG) nr. 3511/83 van de Commissie van 13 december 1983 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 1844/77 inzake de toekenning, via inschrijving, van bijzondere steun voor magere-melkpoeder voor vervoedering aan andere dieren dan jonge kalveren