Nenasprotovanje priglašeni koncentraciji (Zadeva M.9570 – Bridgepoint/Latour/Primonial) (Besedilo velja za EGP)2019/C 392/02