Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen, L 230, 17 augustus 1987