Zaak T-168/16: Beroep ingesteld op 18 april 2016 — Grizzly Tools/Commissie