Redogörelse för inkomster och utgifter för Översättningscentrum för Europeiska unionens organ för budgetåret 2001