ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské pohraniční a pobřežní stráži a o zrušení společné akce Rady 98/700/SVV, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1052/2013 a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1624 (COM(2018)0631 - C8-0406/2018 - 2018/0330(COD)) Výbor pro občanské svobody, spravedlnost a vnitřní věci Zpravodajka: Roberta Metsola