Становище на Консултативния комитет по ограничителни споразумения и господстващо положение, представено на заседанието му от 10 юни 2011 г. относно проекторешението във връзка с дело COMP/39.525 (1) — Telekomunikacja Polska — Докладчик: Белгия