Noti ta’ Spjegazzjoni tan-Nomenklatura Magħquda tal-Unjoni Ewropea