Tillägg till meddelande om allmänna uttagningsprov – Epso/AD/375/20 – Danskspråkiga (DA) juristlingvister (AD 7) – Epso/AD/376/20 – Grekiskspråkiga (EL) juristlingvister (AD 7) – Epso/AD/377/20 – Franskspråkiga (FR) juristlingvister (AD 7) – Epso/AD/378/20 – Kroatiskspråkiga (HR) juristlingvister (AD 7) – Epso/AD/379/20 – Polskspråkiga (PL) juristlingvister (AD 7) (EUT C 72 A, 5.3.2020)