Dopuna Obavijesti o otvorenim natječajima – EPSO/AD/375/20 – Pravnici lingvisti (AD 7) za danski jezik (DA) – EPSO/AD/376/20 – Pravnici lingvisti (AD 7) za grčki jezik (EL) – EPSO/AD/377/20 – Pravnici lingvisti (AD 7) za francuski jezik (FR) – EPSO/AD/378/20 – Pravnici lingvisti (AD 7) za hrvatski jezik (HR) – EPSO/AD/379/20 – Pravnici lingvisti (AD 7) za poljski jezik (PL) (SL C 72 A, 5.3.2020.)