Tillæg til meddelelse om almindelige udvælgelsesprøver — EPSO/AD/375/20 — Dansksprogede (DA) juristlingvister (AD 7) — EPSO/AD/376/20 — Græsksprogede (EL) juristlingvister (AD 7) — EPSO/AD/377/20 — Fransksprogede (FR) juristlingvister (AD 7) — EPSO/AD/378/20 — Kroatisksprogede (HR) juristlingvister (AD 7) — EPSO/AD/379/20 — Polsksprogede (PL) juristlingvister (AD 7) (EUT C 72 A af 5.3.2020)