Допълнение към Обявление за конкурси на общо основание — EPSO/AD/375/20 — Юрист-лингвисти (AD 7) с датски език (DA) — EPSO/AD/376/20 — Юрист-лингвисти (AD 7) с гръцки език (EL) — EPSO/AD/377/20 — Юрист-лингвисти (AD7) с френски език (FR) — EPSO/AD/378/20 — Юрист-лингвисти (AD 7) с хърватски език (HR) — EPSO/AD/379/20 — Юрист-лингвисти (AD 7) с полски език (PL) (ОВ C 72 A, 5.3.2020 г.)