Besluit (EU) 2020/2186 van de Raad van 17 december 2020 over het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in het Gemengd Comité dat is ingesteld bij het Akkoord inzake de terugtrekking van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland uit de Europese Unie en de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie, wat betreft praktische werkafspraken voor de uitoefening van de rechten van vertegenwoordigers van de Unie