Verklaring van geen bezwaar tegen een aangemelde concentratie (Zaak COMP/M.2783 — Mediatrade/Endemol/JV) (Voor de EER relevante tekst)