Sklep Evropskega parlamenta (EU) 2016/1576 z dne 28. aprila 2016 o razrešnici glede izvrševanja proračuna Evropske agencije za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah držav članic Evropske unije za proračunsko leto 2014