Rozhodnutí Evropského parlamentu (EU) 2016/1576 ze dne 28. dubna 2016 o udělení absolutoria za plnění rozpočtu Evropské agentury pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států Evropské unie na rozpočtový rok 2014