Výkaz príjmov a výdavkov Európskeho inovačného a technologického inštitútu za rozpočtový rok 2020 – Opravný rozpočet č. 1