Rekomendacija TARYBOS SPRENDIMAS įgalioti Komisiją Europos Sąjungos vardu pradėti derybas su Senegalo Respublika dėl tausios žvejybos partnerystės susitarimo protokolo sudarymo