Σύσταση για ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ με την οποία εξουσιοδοτείται η Επιτροπή να αρχίσει διαπραγματεύσεις, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τη σύναψη πρωτοκόλλου της συμφωνίας σύμπραξης βιώσιμης αλιείας με τη Δημοκρατία της Σενεγάλης